Een klacht indienen over uw Telecomaanbieder

Hoe werkt het?

Stap 1

U dient een klacht bij de telecomaanbieder. Heeft u dat nog niet gedaan, klik op de button hieronder

Stap 2

Als u niet tot een oplossing komt, dient u de klacht in bij de Geschillencommissie. Dat kan op deze pagina.

Stap 3

De Geschillencommissie onderzoekt de zaak, en praat met de partijen in een zitting. 

Stap 4

De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak.

Als u al geklaagd heeft bij uw telecomaanbieder, en uw klacht is niet goed opgelost, dan kunt u van uw klacht een geschil maken en deze indienen bij de Geschillencommissie. 

Welk soort klachten?

De Geschillencommissie kan u onder andere helpen als u klachten heeft over:

 • De kwaliteit van de telefoon, internetverbinding en/of tv-aansluiting
 • De werking van het netwerk
 • Afsluiting van internet, telefonie en/of televisie
 • Dienstverlening van de provider
 • Hoogte van rekeningen

Nadat u uw klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie zullen wij uw klacht onderzoeken en u vragen om aanvullende informatie die nodig is voor het behandelen van uw klacht. Als alle gegevens compleet zijn leggen wij de klacht voor aan uw telecomaanbieder. Deze krijgt een maand de tijd om te reageren op uw klacht. Ook kan uw aanbieder er voor kiezen om alsnog op uw klacht in te gaan en samen een oplossing te zoeken. Als u daar samen uitkomt, zal de Geschillencommissie daar verder geen rol in spelen. 

Als de reactie van uw aanbieder binnen is, dan wordt er een datum gepland voor de zitting over uw klacht. Zowel u als uw telecomaanbieder krijgen daar de kans mondeling de klacht en de reactie daarop toe te lichten. Nadat de zitting geweest is, zal de Geschillencommissie op basis van alle documenten en de toelichting daarop een uitspraak doen. Deze uitspraak volgt binnen een maand na de zitting. De uitspraak kan bijvoorbeeld zijn dat:

 • u een schadevergoeding krijgt
 • de ondernemer of u verplichten de overeenkomst na te komen
 • de overeenkomst ongedaan maken
 • een betalingsverplichting vaststellen

De uitspraak van de commissie is bindend, iedereen moet zich daaraan houden. Er is geen hoger beroep mogelijk van de uitspraak. 

Wat kost het?

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie bedragen:  50,00
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Is er sprake van een openstaand bedrag in uw geschil? Dan vragen wij u tevens 50% van dit bedrag bij ons in bewaring(in ‘depot’) te storten. De Commissie neemt dit bedrag in depot en zal bij de uitspraak bepalen aan wie het toekomt.

Wat moet ik doen?

Komt u er met uw telecomaanbieder niet uit, dan kunt u uw klacht aan de Geschillencommissie voorleggen. Het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie start met het invullen van het formulier aan de rechterkant. 

Nadat wij het formulier hebben ontvangen zullen wij binnen 1 werkdag contact met u opnemen voor aanvullende informatie. 

 • Vul het onderstaande formulier in. Een van onze medewerkers neemt dan snel contact met u op.
 • Klik op het selectievakje om te bevestigen dat u een mens bent.

De Geschillencommissie

Copyright © De Geschillencommissie 2011-2018